Контакти

За информация и справки:

гр.Поморие

Централен автогаров площад

/срещу Община Поморие/

Работно време:

От 09:00 до 12:30ч.

От 13:30 до 17:00ч.

Поч. ден – събота и неделя

E-mail: concord_7@abv.bg