Поморие – Бургас

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ:

ПОМОРИЕ – БУРГАС
6,30; 7,30; 8,30; 9,30; 10,30; 11,30; 12,30; 13,30; 14,30; 15,30; 16,30; 17,30; 18,30; 19,30; 20,30

БУРГАС – ПОМОРИЕ
6,30; 7,30; 8,30; 9,30; 10,30; 11,30; 12,30; 13,30; 14,30; 15,30; 16,30; 17,30; 18,30; 19,30; 20,30

РАЗПИСАНИЕТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА ЦЕЛОГОДИШНО

ВРЕМЕННА ПРОМЯНА ОТ 19.03.2020 Г.-:
ПОМОРИЕ – БУРГАС: 6,30; 8,30; 15,30; 17,30
БУРГАС – ПОМОРИЕ: 7,30; 9,30; 16,30; 18,30